WELKOM

Hartelijk dank voor uw interesse in de International Board of Credit Professionals.

De International Board of Credit Professionals is een nieuwe organisatie opgericht door ervaren Credit Managers, ervaren incassospecialisten en gecertificeerde strategische bedrijfsopleiders. Samen hebben zij ruim 100 jaar beroepservaring en allen hebben ze een passie voor Credit Management en permanente educatie.

De IBCP organiseert de (her)registratie van Credit Professionals. De registratie van Credit Professionals is een belangrijke doorbraak op het terrein van Credit Management.  De behoefte aan een duidelijke normering binnen de praktijk van Credit Professionals bestaat al geruime tijd, evenals de behoefte om eenvoudig te kunnen vaststellen wie beschikt over expertise binnen het vakgebeid.

Geregistreerde Credit Professionals ontvangen een persoonlijk certificaat en mogen de officieel geregistreerde, erkende titel RCP (Registered Credit Professional) voeren. In het register vindt u een overzicht van geregistreerde Credit Professionals en hun expertises.

De IBCP waarborgt dat in hun register opgenomen Registered Credit Professionals beschikken over:

  • Aantoonbare deskundigheid
  • Meerjarige beroepservaring
  • Actuele inhoudelijke knowhow
  • Bewezen klanttevredenheid

Doelstellingen

Het hoofddoel van de IBCP is het publiek waarborgen dat haar leden beschikken over de professionele competenties en ethische normen benodigd voor de registratie en derhalve gekwalificeerd zijn om hun professie te beoefenen.

Het werk van de IBCP heeft het (her)registreren van Credit Professionals en het promoten van professionele ontwikkeling tot doel.

Het werk van IBCP heeft mede tot doel een standaard te bepalen welke een grotere publieke zekerheid biedt betreffende de Credit Professional professie.